top of page

Gruppetimeplan

Under ligger vårt gruppetrenings tilbud.

Alle våre timer blir tilpasset ut ifra nivå til hver enkelt.  

Hvis du lurer på hva de ulike gruppetimene innebærer, kan du se på time beskrivelsene under.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en gratis prøve time! 

bottom of page