Gruppetimeplan

Under ligger vårt gruppetrenings tilbud våren 2022. 

Alle våre timer blir tilpasset ut ifra nivå til hver enkelt.  

Hvis du lurer på hva de ulike gruppetimene innebærer, kan du se på time beskrivelsene under.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en gratis prøve time! 

Skjermbilde (30).png